Bättre för alla de med otrygga jobb

I dag är jag glad för att LAS, lagen om anställningsskydd, ska förstärkas för de som har de mest otrygga jobben. Efter sex månaders sammanlagd anställning ska man ha företräde till nästa lediga jobb, om man har kunskaper att ta det förstås (det som alltid gäller för företrädesrätt). När man jobbat i 14 månader under fem år omvandlas en tillfällig anställning till en fast, eller tillsvidare som det formellt heter. Det föreslår regeringen, mp och vp.

Samtidigt skärps reglerna för hur uppsägningstiden ska förläggas om en föräldraledig person sägs upp. Idag kan uppsägningstiden vara under ledigheten, det nya blir att den ska räknas från det den f-ledige kommer tillbaka. Då slipper inte arbetsgivaren undan uppsägningslönen och då är det kanske inte lika givet att det är den som fått barn som får gå. 

Vart sjunde jobb idag har en deadline och många av dem som har sådana jobb erbjuds bara det ena korta jobbet efter det andra. Bland kvinnor i LO-yrken under trettio har runt 30-40 procent tidsbegränsade jobb. Att inte få hyra en lägenhet (alla bor inte i Stockholm), kunna långa pengar eller få ett bredbandsabonnemang är inte möjligt för många av dem - det krävs fast inkomst för det.  För att inte glömma det värsta av allt - att inte våga försöka bilda familj för att man inte vet om man har regelbunden lön till försörjning av sina barn.

Det finns ett tydligt statistiskt samband mellan att det föds lite barn och otrygga jobb. De som har fasta jobb föder barn i samma mängd som för femton år sedan, de som inte har det väntar tills de får det. Och en får vänta förgäves. För när det fasta jobbet dyker upp har man kanske hunnit passera trettio - och för varje år en kvinna blir äldre minskar möjligheten att bli gravid. Tragiskt att unga människor ska behöva hamna i ett såndat läge.

I ett välfärdsland värd namnet ska ingen tvingas välja mellan jobb och familj. De nya ändringarna i LAS kommer att bidra till färre behöver göra det.  Det tycker jag är bra för framtiden!

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Namn
Kom ihåg mig?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
hits