Skäms GB för könsrollsglassen

Nu kommer glassen Girlie - en raketformad glass i blått och grönt med guldstrimmor på sidorna? Knappast.
En rosa stjärna silverkulor och glitter i pinnen.Räcker det inte med allt det inskränkta könsrollstänkandet ungarna utsätts för utan att även glasskartorna ska smetas ned av det också? Tänk vad hedervärda GB hade varit om de hade kallat glassen för Kiddo eller Killen istället. 

Hel igen av Mauro Scocco

En låt jag inte hört men läst många gånger  - förtröstan tidiga morgnar

Hel igen 

Bara gud och jag är vakna och ett par stjärnor ovanför
tankar faller till golvet så tyst att ingen hör
Och jag ser mig själv i spegeln och jag undrar vem jag är
bortom allt som distraherar som bedövar och trycker ner

Här står jag mitt i livet med detta hjärta som slår
och jag vet inte vart resan tar mig men jag följer med ändå

Jag vill bli hel igen, jag vill bli hel igen
det jag har gjort kan ingen ändra på
men det är nya vägar jag vill gå

Jag måste bli hel igen, jag vill bli hel igen
jag lämnar det som varit här, för att se om mina vingar bär
jag vill bli hel

Jjag sitter ensam här så stilla, men ändå på väg
natten håller mig gisslan, jag är fisken i månglittrets nät
Och jag söker väl en sorts mening, något som håller samman
men alltid denna känsla av att inte vara som de andra

Ja, alla dessa hemligheter, dom har skapat en distans
en sorts ensamhet som jag inte visste fanns

Jag vill bli hel igen, jag vill bli hel igen
det jag har gjort kan ingen ändra på
men det är nya vägar jag vill gå

Jag lämnar det som varit här
för att se om mina vingar bär

Lite självgodhet på lördagskvällen

När Ingvar Karlsson aviserade sin avgång sa mina lunchkamrater att nu blir Mona Sahlin partiledare. Nä, sa jag, det blir Göran Persson.
När Göran Persson aviserade sin avgång sa folk runt mig att nu blir det Margot Wallström. Nä, sa jag, det blir Mona Sahlin.
Ganska god magbottenkänsla om jag får säga själv :)

Vad är vitsen med två grader av icke godkänd

Jag har aldrig gillat fp:s skolpolitik, men nu verkar de ha ballat ut fullständigt. Att de vill ha mer betyg, fler betyg och i stora lass förvånar mig inte. Jag kan också förstå deras argument även om jag inte delar dem. Men att ha två grader av icke godkänd övergår mitt förstånd. Det är som att säga att någon är gravid eller lite gravid.
Finns det någon annan än Jan Björklund som fattar hans poäng?!


Dokusåpa om jobb på Scania

Tio arbetslösa ska slåss om ett lastbilskörkort  och en plats i Scanias egen lastbilsförartävling  - Scanias nyaste giv! De vill höja statusen på jobbet ,kontaktade därför ett utveckligsbolag som kom på idén att  låta tio arbetslösa personer slåss om ett jobb. Syftet är att höja statusen på yrket och visa vilken viktig roll i samhället som lastbilschaufförerna utför, säger Scanias informations­direktör Cecilia Edfors. Att  höja lönen och göra jobbet och bättre och mindre stressigt är ju förlegat och hade kanske kunnat ändra något på riktig.   

Motorer, drömmar, tävlingar och hårda prövningar är delar av konceptet för den nya dokusåpan. Det är så annorlunda, så spännande, säger Anna Carrfors Bråkenhielm.

Det är inte de de orden som dyker upp i mitt huvud, utan gladiatorspel på arbetsmarknaden.


Nyaste sångläxan

Nu sitter Hanna från Arlövs alla verser i minnet och då är det dags att vidga repertoaren med en ny sång. Jonas i rummet bredvid tipsade om en annan goding, med en text som peppar, även fast jag inte är ett
Bajen-fans. Däremot minns jag nästan hur det var när Kenta var med i Melodifestivalen.

Just idag är jag stark
Just idag mår jag bra
Jag förs framåt av kraftiga vindar
Just idag är jag stark
Just idag mår jag bra
Jag har tron på mig själv på min sida 

Jag har väntat så länge på just den här dan
Och det är skönt att den äntligen kommer
Väntat så länge på just denna dag
Den ger lust när den kommer 

Jag ser måsarnas flykt
Jag ser solglittrets dans
ag ser fram emot härliga tider
Jag ser kvinnornas ben
Jag ser ögonens glans
Jag har tron på mig själv på min sida 

Jag har väntat så länge...

Jag hör skrattande barn
Jag hör slussarnas brus
Jag hör till de få som kan leva
Jag hör inre musik
Jag hör vindarnas sus
Jag har tron på mig själv på min sida 

Jag har väntat så länge...

Just idag är jag stark
Just idag mår jag bra
Jag förs framåt av kraftiga vindar
Just idag är jag stark
Just idag mår jag bra
Jag har tron på mig själv på min sida
Jag har väntat så länge på just den här dan
Och det är skönt att den äntligen kommer
Väntat så länge på just denna dag
Den ger lust när den kommer

Heja jordbruksministern!

Han ska jobba fram en proposition mot ansvarslösa  hundägare. Passa på och skärp koppeltvånget samtidigt. Jag är den första som hoppas att han lyckas  för min, de bra hundägarnas och många andras skull. Det är superläskigt att vara ute och jogga när man stöter på lösa hundar. Både de unga grabbarnas attribut kamphunden, men också de andra vars ägare sägar att deras hund är så snäll. Jag är faktiskt inte intresserad av det - jag är rädd!


Diplomatikonst på hög nivå

Börje Ottosson i Bredaryd, Småland gräver upp saker i sin trädgård och skickar till Naturhistoriska Museet, märkta med vetenskapliga beteckningar och insisterar på att de ar arkeologiska fynd av stor vikt. Här följer ett brev som Naturhistoriska Museet skickat som svar på ett av Börjes fynd. Ha det här i åtanke om du någon gång måste svara skriftligt på en delikat situation. En eloge till författaren.


Bästa Herr Ottosson:

Vi tackar Er för Ert senaste bidrag till Museets samlingar, märkt "93211-D, lager sju, vid torkställningens västra stolpe. Hominidt Kranium". Vi har på exemplaret genomfört noggranna och detaljerade undersökningar, och måste tyvärr informera Er om att vi inte delar Er teori att exemplaret innebar slutgiltiga bevis för närvaron av förhistoriska människor i Småland för över två miljoner år sedan.

Snarare verkar det som att Ert fynd är ett huvud från en Barbiedocka. En av våra anställda, som har egna barn, har framlagt teorin att dockan är av typen "Malibu Barbie". Det framstår som uppenbart att Ni har ägnat mycket tid och tankeverksamhet åt analysen av Ert fynd, och Ni kan vara säker på att de av oss som är bekanta med Ert tidigare arbete inom området, avskydde att komma till en slutsats som inte överensstämde med Er teori. Vi anser dock att Ert fynd har ett antal attribut vilka eventuellt borde gett Er en aning om dess moderna ursprung:
1) Exemplarets beståndsmaterial är formad polystyrenplast. Förhistoriska humanoida kvarlevor består typiskt av fossiliserad benvävnad.
2) Kraniekapaciteten hos exemplaret är ungefär 9 kubikcentimeter, vilket ligger väl under gränsvärdet for de tidigaste identifierade proto-humanoiderna.
3) Tandavtrycken som klart framträder på skallen visar större överensstämmelse med det av en vanlig tamhund än med det från de människoätande Plioceniska musslor som Ni spekulerar levde i våtmarkerna vid den tiden.

Detta senare fynd har absolut gett upphov till en av de mest intrikata hypoteser Ni har delgett oss under Ert samarbete med detta museum, men tyvärr verkar bevisen mot denna hypotes väga mycket tungt. Utan att alltför mycket gå in på detaljer kan vi säga att:
 A) Exemplaret verkar vara ett Barbiehuvud som en hund har tuggat på.
B) Musslor har inga tänder.

Det är med melankoliskt sinne vi måste neka till Ert förslag att exemplaret bör testas med kol 14-metoden. Detta beslut beror delvis på den arbetsbörda som normalt tynger vårt laboratorium, och delvis på kol 14-metodens ökända osäkerhet i att tidsbestämma fynd av lägre ålder. Så vitt vi har kunnat utröna tillverkades Barbiedockor först 1956 e.Kr., och test med kol 14-metoden skulle högst sannolikt ge mycket felaktiga resultat med dylikt råmaterial.

Tyvärr tvingas vi även säga nej till Ert önskemål att exemplaret ges det vetenskapliga namnet Australopithecus Spiff-arino till Statens Filogeniska Förening. Personligen skydde jag, som en av många, inga vedermödor i min kamp för att Er förslagna taxonomi skulle godtas, men tvingades slutligen se Ert förslag röstas ned på grund av att Ert förslag var i talspråk och dessutom inte följde korrekt latinsk grammatik.

Dock emottar vi gladeligen Er generösa donation av exemplaret till museet. Trots att det utan tvivel inte är ett fossil av en humanoid varelse, är det, oemotsägligen, ytterligare ett fantastiskt exempel på det omfattande arbete Ni ackumulerat här, uppenbarligen utan större ansträngning. Det kanske kan glädja Er att vår direktor har dedikerat en särskild hylla på sitt kontor till en utställning av Era samlade fynd, och hela institutionen spekulerar dagligen över vad Ni kommer att finna nästa gång Ni besöker utgrävningen Ni har i Er bakgård.

Vi ser med spänning fram emot den resa till vårt lands andra stad Ni föreslog i Ert senaste brev, och ett antal av oss utövar påtryckningar på vår direktör för att han skall avsatta pengar från vår budget till att betala för sagda resa. Vi är särskilt intresserade av att höra Er utveckla Er teori rörande den transpositionerande fillimitationen av järnjoner i en strukturmatris som gör att det fantastiska exemplaret av ett lårben från en mycket ung Tyrannosaurus Rex Ni nyligen funnit, antar formen av en rostig 9-mm skiftnyckel.

 

Svinalängorna och sverigefinnar

Ett av läsarbreven, som kommit till teves Kobra, om boken Svinalängorna säger att boken bara bidrar till att bekräfta svenskarnas bild om alkade finnar. Hon som skrev var finsk och ville med andra ord inte kännas vid av den bild som Alakoski ger i sin bok.

Själv tycker jag att boken är både hemsk, bra men definitivt inte fördomsfull. För de alkoholiserade finnarna fanns då och finns nu också, liksom barnen somväxer upp i de miljöerna. Den sidan av den finska arbetskraftsinvandringen har varit i stort sett osynlig, till skillnad mot den om de "duktiga arbetarna från öster".

Så det är bra att Alakoski skriver om utanförskapets finnar. De behöver också få synas och höras. Historierna om hur det var att flytta till ett land är man inte kunde språket ,inte lärde sig det eftersom man aldrig fick använda det samtidigt som barnen glömde bort finskan, måste också  berättas. De om finska a-lagarna som säkerligen finns i varje industristad, de om varför inte flyttade tillbaka fast man längtade sönder sig, liksom de hur det var att komma hit och bli betraktad som en andra klassens medborgare. Det kan vara svårt att tro att det var så fram till minst slutet av sjuttiotalet när vi lever i en tid finnar knappt ens räknas som invandrare annat än i borttsstatistiken där de finska männen är enormt överrepresenterade. Det om något är ett tecken på utanförskap som fortfarande lever kvar.


Läxa från sångcirkeln

Det är fortfarande lika fantastiskt kul och fullt av lust att gå på sångcirkel. Vi lär oss leka med rösten. Vi övar gehör och andning, vi lär varandra nya sånger och har till och med sjungit solo allihop inför alla andra, utan pekpinnar eller betygssättning. Vi har en varsin sångkompis som vi ringer till en gång i veckan och sjunger för i telefon. Lite läskigt första gången, men numera bara ett roligt inslag.

Så får vi "läxa" varje gång. Till förra gången skulle vi lyssna på ljud i fem minuter, och vad man hör mycket på ett pendeltåg när man spetsar hörseln. Det är röster nära och på avstånd, tidningsprassel, boksidor som vänds. mobilsignaler, pysljud när dörrarna öppnas och stängs, rytmiskt hjuldunk, plåtar som slar mot varandra. nysningar, hostningar, grus under skorna, små snarkningar och basljud från mp3.

Den här gången ska vi lära oss en sång utantill. Jag rotade fram texten till min kampsång "Hanna från Arlöv" på nätet. Ulf Dageby har skrivit texten. Kan refrängen och några fragment och nu är det dags att lära mig resten. Så som ett steg i inlärningen skriver jag in texten här:

Jag jobba på tvätten i Arlöv
det var sommar och varmt
det var mitt sommarjobb
jag skulle fixa lite egna pengar
Bredvid mig stod en kärring
Hanna från Arlöv
vi svettades i ångan från pressen
det var fyrtio grader varmt

Hanna från Arlöv, hej
Jag lärde mycket av dig
Du sa som det var
och det kändes så bra
så nu kan jag göra nånting själv
göra nåt själv

Vi jobba tillsammans i tvätten
Hanna var kommunist
en tant på femtio år
kan väl inte var kommunist, va?
Hon var så förbannad på värmen
och på chefen som sa
att dom inte hade råd med fläktar
Kyss mig därbak sa Hanna

Hanna från..

Och Hanna höll tal på en mangel
Nu strejkar vi vilt
vi är väl inte djur
Nu ska vifan i mej ha våra fläktar
Hon tala med mej om vårt jobb
och om chefens profit
och om att vi som jobbar skulle hålla samman
Hon tyckte inte att jag var nån ung och dum tjej

Hanna från...

Hela tvätten stod stilla i Arlöv
chefen slet sitt hår
en jugoslav fick gå
men de våga inte focka Hanna
Så fick vi då till slut en fläkt
det var en ynklig fläkt
det var nästan lika varmt som förut
Men jag lärde mig och fajtas.

Hanna från...

Från solidariskt till individuellt

De "skattesänkande" borgarna ska höja skatten för trafikförsäkringen. Men vad gör väl det - Enligt Anders Borg kommer skattesänkningen som alla som jobbar har fått att täcka även denna nya höjning som kommer att tas ut av konsumenterna.

Det allvarligaste är dock syftet med det hela. Att trafiken själv bära sina kostnader för vård osv. Vid en första tanke kan det låta klokt, men sedan då? Vilka blir nästa att stå för sina kostnader? De som är ute sent på kvällarna, berusade och utsätter sig för risken att bli nedslagna? De som är ute och joggar eller spelar korpfoltboll?  Vad händer med solidariteten i ett sådant samhälle? 

 


Bokreas plus och minus

Plus
Det blir mycket billigare eftersom mycket av det som säljs i massupplagor redan finns i pocket.
Har man ont om tid så hinner man ändå ,eftersom det är samma bok i hög efter hög.
Man behöver inte leta udda titlar eftersom de inte finns.
Under valnötsträdet - vacker matbok med en läcker blandning av stora och små recept
Kerstin Ekmans Skraplotter - den vill jag ha inbunden
Barbara Voors - Mina döttrars systrar. Henne har jag aldrig läst, men tänkt göra  många gånger.
Ursäkta, dråpliga ursäkter från verkliga livet - ett leende är aldrig fel
Den tändande gnistan - en bok om en tes att ideér och beteenden sprids på samma sätt som epidemier...bok av M Gladwell som verkar vara intressant att läsa.


Minus
Det mesta finns på pocket redan
Det är tråkigt med massupplagor och specialtryckta upplagor - även om jag köpt av dem själv
Saknar letandet efter udda pärlor liksom
känslan att komma hem med en jättetrave nya böcker


Om det var bättre förr? Nää, pocketböckerna är lättare att bära runt på.
En polsk rörmokare på en teater eller arbetsplats nära dig

I vår kommer Riksteatern att spela ”Sverige, det nya Europa och solidariteten” på arbetsplatser, skolor och offentliga rum och diskutera obekväma men nödvändiga frågor. Den polske rörmokarens fyra pjäser handlar om makt, feghet och solidaritetens gränser. På en och samma dag i en och samma stad blir det teater, diskussioner och debatter.   De fyra helt nyskrivna pjäser skrivna av Maciej Zaremba, som belönats med Stora Journalistpriset, Lena Andersson, aktuell med boken Duck City, Alexander Ahndoril, aktuell med boken Regissören och America Vera-Zavala, författare och debattör har premiär den 11 mars i Hallunda. Sedan turnerar den runt om i landet, kanske kommer den till en teater eller arbetsplats nära dig.

Kortskandaler vi minns

Idag toppar Expressen med att Liljeroth-Adelsson har shoppat fel med regeringskontokortet. Ihop med den nyheten finns en länk med "kortskandaler vi minns".. Det borde stå i ental eftersom det bara handlar om Mona Sahlin.  Minnet är inte tillräckligt långt för att komma ihåg att en av hennes största kritiker, Per Unckel, inte hade helt rent mjöl i kontokortsfacket.

Gör det mindre ont 2

Idag skriver SvD Kultur om media och kända kvinnor som rasat ihop.

Alla kan sjunga + ABF = glädje

Har bestämt att börja göra mer saker som är lustfyllda och som gör gott för själen. En sådan nyhet för mig är en "alla kan sjunga- cirkel", något jag tänkt börja med i många, och nu har det äntligen blivit av.
Bland det första kursledaren sa var att hon inte skulle gå och "rätta" någons sång och möttes av en kollektiv lättnadens suck.  Det andra hon sa var att vi skulle lära oss sånger utan noter eller texter genom att lära oss genom att sjunga med. Vi såg nog lite skeptiska ut, men det gör vi inte längre.

Nu har vi sjungit i ihop tre gånger och senaste sjöng vi tolv en helt ny sång i fyra-gruppskanon efter några minuters inlärning i allsångsformation. Fick nästan tårar i ögonen för att jag kände mig bara så glad över hur roligt vi hade.  Oavsett hur trött och deppig jag varit när jag kommit dit, är är jag i ett lyckorus när jag går dryga två timmar senare. Ryggen är rakare, mungiporna pekar uppåt och att pendeln är nästan bara bra. Då får vi som gjort sällskap från sången några minuter till att prata med varandra innan vägarna skiljs åt för den gången.

Så om livet känns motigt - leta reda på en sångcirkel eller sjung högt för dig själv. Sångcentrum sitter bredvid lustcentrum i hjärnan :)


Tiramisu-låtar

Pigga upp mig på italienska, tror jag i allafall. Oavsett om det är rätt eller fel, så det finns musik för alla stämningar. Trots mina gömmor mest går i mollinspirerade varianter har jag fått ihop en lyssningsbar  vända låtar som ökar durtonerna i själen:

Jag ger mig inte - Eva Dahlgren
Ung och stolt - Eva D
Hanna från Arlöv - Nationalteatern ...min kampsång
I´ll find my way home - Jon & Vangelis
Solen i ögonen - Lars Winnerbäck
Unwritten - N. Beddingfield
Så klart - Petter
Alla vill till himlen - Timbuktu
Make it happen  - Tough Alliance
Honungshöst - Lasse Tennander
Staten och kapitalet - Ebba Grön
All about us - Tatu
Live tomorrow - Laleh
Young american - David Bowie
In the air tonight - Phil Collins
Nya perspektiv -Ola Magnell


Engelskan blir inte alltid rätt

Ett par svenska aktiemäklare är i USA och under en av middagarna handlar samtalet om brott och straff. En av värdarna säger "But I have heard that you don´t have capital punishment in Sweden".
Svenskarna tittar på varandra och den ena svarar:  "Oh yes, of course  we do".
Amerikanen ser minst sagt ut och frågar för vilka brott  och får svaret:
"For cheating with the tax, insiderjobs and other capital crimes".

...för den som inte vet, capital punishment är dödsstraff och ingenting annat...

Trösterika toner 2,5

En till av Peter LeMarc som går med och utan tonsättning

Starkare än ord
Stilla driver du från land
Ut i bottenlösa blå
Och jag vet hur du är ensam
Hur ingen annan kan förstå

Jag försöker gå bredvid dig
Jag har krafter kvar att blåsa mod
Och som ett outtalat löfte
Så mycket starkare än ord

Så mycket renare än vatten
Så mycket skörare än fint porslin
Så mycket djupare än natten
Så mycket starkare än ord

Jorden själver, marken gungar
Så många timmar kvar till morgonen
Men du orkar inte springa mer
Orkar inte fly igen

Ge inte upp låt ingen slå dig
Du är större än du tror
Va inte rädd du har ett löfte
Så mycket starkare än ord

Du bär ett ok på dina axlar
Du bär en skuld som inte tillhör dig
Och tvivel siktar mot din tinning
Så höj din blick och se att du har mig

Dina våndor ska snart lätta
Så ge din själ en smula ro
Du har ett språk du inte känner
Så mycket starkare än ord

Så mycket starkare än ord

Trösterika toner 2

Peter Le Marc är en annan vars texter funkar bra utan musik. 

Fyra steg i det blå
Om jag sa
Att jag inget kvar att ge
Som en slocknad, supernova
Och att jag inte ens har min längtan kvar,
Denna längtan, som blåst bort tomheten
Lyft mej varligt

Fyra steg i det blå,
Lyft mej högt, lär mej gå
Som när jag faller fritt genom skyar,
Och tar fyra steg i det blå

Är det jag eller allting här utanför,
Som får hjärtan att bara blekna bort
Jag begär , jag begär inga underverk
Här finns ingen som lovat nånting
Men ändå, hör mej

Fyra steg i det blå,
bär mej, lär mej att gå
Som när jag släpper fästet om botten
Och tar fyra steg i det blå

Hjälp mej nu att hålla hårt i det jag tror på
Låt mej aldrig nånsin tappa tron
Det känns som jag urholkats, dag efter dag
Fyll mej igen, av en virvelvindvision

Fyra steg i det blå,
Lyft mej högt, lär mej gå
Och som i leendet hos en främling
fyra steg i det blå
Som när jag faller fritt genom skyar
Fyra steg i det blå
Fyra steg i det blå
Bär mej, lär mej att gå
Som när jag släpper fästet om botten
Och tar fyra steg i det blå
Att kunna drömma högre än jag andas
Fyra steg i det blå


Tidigare inlägg Nyare inlägg
hits