Glöm inte burmeserna

Närmare 100 000 döda och miljoner hemlösa, men bara en svensk som saknas. Så därför värderar inte de risktäckande tidningarna nyheten särskilt högt. Även om det hela tiden rapporteras nya siffror på skadade och döda, och även om det finns bilder att tillgå. Till med Svenska Dagbladet värderar ett pseudoprogram i femman som en viktigare nyhet än katastrofen i Burma.

Människorna där lär behöva redigt mycket av omvärldens ekonomiska stöd om inte ännu fler ska dö av törst, hunger kolera, och malaria. Och om det inte bara ska bli en fråga för stater utan även medmänniskor pluskan behövs att katastrofen synliggörs för oss och inte faller i glömska. Där spelar media en stor roll. Kvällsblaskorna har åtminstone länkar "så kan du hjälpa till", synd bara att nyheten hamnar så långt ner på webbsidan att den nästan försvinner.

Jag fattar närhetsprincipen - men Burma är lika nära eller långt borta som Thailand. Och det är inte heller längre sedan än september som det var många som bar rött för att stötta de burmesiska munkarnas kamp mot militärdiktaturen, som stödgrupper på Facebook startades och namn samlades in. Så intresse lär det finnas.

Inte för att jag tror att insamlingarna för burmesernas överlevnad ens kommer i närheten av vad tsunamigalor och annat gav. Men tänk om någon av tidningarna startade en kampanj även nu´- då kanske vi når om inte 25 procent, så i allafall  en tiondel...

länkat till
http://intressant.se/intressant


hits